Quins són els antecedents d'InteLACMarket?

Slide
Quina és la causa?

● La recerca mostra que la migració qualificada dels països LAC ha incrementat considerablement durant l’última dècada. Aquest fet pot estar generat per l’increment del nombre de persones buscant asil polític en els països de la Unió, sobretot per part de persones de Latinoamèrica procedents de Venezuela.

● Aquest augment és causat per un increment del nombre de veneçolans i altres persones de Latinoamèrica que busquen asil a conseqüència dels conflictes econòmics i polítics dels seus països. Una raó potencial és que, tradicionalment persones dels països LAC amb la finalitat d’evitar les conseqüències de règims polítics o bandes conflictives havien sol·licitat asil als Estats Units d’Amèrica, però amb la política de Trump ha estat molt més difícil per a les persones demanar asil, en conseqüència l’han demanat a països d’Europa

Slide
Realitat i xifres

● En els Estats Membres de l’Associació Europea del Lliure Comerç, la qual inclou els 28 països de la UE, inclós Noruega, Suissa, Islàndia i Lichtenstein, els veneçolans han demanat més de 18.400 sol·licituds d’asil des de gener fins maig de 2019, representant el doble, que durant el mateix període al 2018, generant que siguin la segon nacionalitat més nombrosa de demandats d’asil a Europa després dels Sirians.
● En aquest sentit,, Espanya esdevé un dels països de l’UE amb més demantants d’asil, gairebé al nivell d’ Itàlia, els quals estan entre els països que més sobrecàrrega tenen des de la crisi de 2015. Roma ha vist reduir el nombre d’arribades a la meitat des de la introducció de controls estrictes en les seves fronteres.
● No obstant, només una part de les persones demandants d’asil són acceptades pels Estats membres d’Europa, aquells que son rebutjats es troben forçats a retornar als seus països o tractar de formalitzar una segona demanda. per aquells que es queden, el repte és integrar-los al mercat de treball.

Slide
Quina és la situació general?

● En els darrers anys, hi ha hagut una tendència en alguns fluxos migratoris a orientar els migrants a llocs de treball que requereixen menys habilitats. La integració al mercat laboral es dirigeix principalment al sector serveis.

● L'elevat índex de participació de les dones en la migració respon a les demandes dels segments del mercat laboral que són selectius per gènere, com ara el servei domèstic o altres tipus de serveis personals, com la cura d'infants o gent gran. El desenvolupament del projecte es basa en una anàlisi exhaustiva i una avaluació de necessitats dels reptes, obstacles i oportunitats del grup objectiu per integrar-se al mercat laboral.

previous arrow
next arrow
Sobre el projecte

Què farem?

• 4 Trobades Transnacionals sobre el projecte durant els 24 mesos de duració (un cada sis mesos)
• 4 trobades transnacionals virtuals
• Cada col·laborador desenvoluparà i impartirà 6 webinaris a la població diana i 2 seminaris informatius al públic en general.
• Organitzarem 2 activitats d’aprenentatge, docència i formació en dues universitats sòcies. La primera anirà adreçada als professionals col·laboradors del projecte i la segona, als professionals que treballen directament amb la població diana. El projecte també desenvoluparà un article científic.
• 4 events multijugador a: Espanya, Bèlgica, Itàlia i Austria

Resultats del projecte

El projecte espera poder obtenir resultats a través d’involucrar, comprendre, analitzar necessitats i avaluar reptes, obstacles i oportunitats que enfronten la població diana migrant en cada país dels col·laboradors del projecte i, de desenvolupar un estudi comparatiu amb la finalitat de integrar a les persones receptores del projecte al mercat de treball.

Estudi de recerca i anàlisis de situació, posant a la població diana al centre per tal de tenir una perspectiva de la situació actual en quant a reptes i oportunitats

A partir de l'avaluació de necessitats, es desenvoluparà material formatiu i s'oferirà orientació per a LAC.

Publicació i difusió de les troballes, així com una plataforma virtual d'aprenentatge continuat i treball en xarxa.

Project Partners

Ves al contingut