COL·LABORADORS

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una universitat pública i integrada formada per 24 departaments d’investigació que cursen anualment a 12.000 estudiants de grau, 2.000 de màster i 1.200 de doctorat. Des de llavors, la URV ha desenvolupat un exitòs model d’investigació i formació que s’ha situat entre les cinc primeres universitats espanyoles en termes de producció investigadora segons diverses classificacions nacionals, i que ha derivat en el seu reconeixement internacional en diversos rànquings; per exemple, ocupa el 78é lloc l’any 2019 del World UniversityTimes Higher Education. La URV es va adherir a la Carta Europea del Investigador i al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (Carta i Códic) i va rebre el logotip d’Excel·lència en Investigació de RRHH. La URV té forts víncles amb altres agents generadors de coneixement del sud de Catalunya (el 40% de la producció científica de la URV es realitza conjuntament amb aquests agents d’innovació).

 

La URV és un actor clau de la implementació catalana de l’estratègia europea d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3). Actualment, la universitat és beneficiaria d’algunes de les eines de finançament més importants del programa de finançament regional català de la UE (RIS3CAT) per transferir eficaçment, coneixement d’alt impacte a la societat. Per tal de maximitzar l’impacte i reforçar les relacions internacionals, la URV és un membre actiu de la xarxa AURORA, una plataforma de red universitaria per als líders universitaris europeus, administradors, acadèmics i estudiants aprenen de i amb els altres.

Profesora de Sociología de la Universitat Rovira i Virgili y directora del grupo de investigación Social & Bussiness Research Laboratory (https://sbrlab.com/inicio/). Ha sido directora del Observatorio de la Igualdad de la Universidad Rovira i Virgili desde su creación en 2007 hasta 2022 y ha dirigido numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales así como ocho tesis doctorales.

Web Site

www.urv.cat

Carrer de l'Escorxador, s/n. 43003 - Tarragona

Location

Get Direction

Phone

(+34) 977 558 000

Facebook

universitatURV

E-Mail

info@urv.cat

La Universitat de Padua (UNIPD), que data de 1222, és una de les universitats més antigues i prestigioses d’Europa. La UNIPD ofereix als seus estudiants 32 departaments, 37 cursos de doctorat activats enguany, 2 cursos de doctorat internacionals i 44 centres i serveis de recerca en tot l’espectre de ciències, medicina, ciències socials i humanitats. L’UNIPD és un dels primers subscriptors de la Declaració de Compromís per a l’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors (C&C). El 27 de febrer de 2012, la Comissió Europea va concedir a la Universitat el logotip “HR Excellence in Research”. El logotip apareix al lloc web de l’UNIPD des de principis de març de 2012.
El Departament de Filosofia, Sociologia, Educació i Psicologia Aplicada (Departament FISPPA) es va crear l’1 de gener de 2012 i reuneix acadèmics de diferents àmbits amb l’objectiu de desenvolupar anàlisis interdisciplinàries de l’experiència humana en contextos socials. Els temes de recerca cobreixen principalment problemes interculturals, l’anàlisi de processos socials, educatius i psicològics en societats d’alta complexitat, eleccions i pràctiques individuals en contextos sociohistòrics i culturals. Reconeixent la importància de fusionar formes de coneixement, el Departament valora les seves tradicions disciplinàries i promou la investigació teòrica i empírica que va des de les inquietuds individuals fins a les socials. També coordina diversos cursos de grau, programes de doctorat, cursos d’especialització i màsters.

 

El Laboratori Larios (Laboratorio de Investigación i intervenció en el Diseny Vocacional i Orientació Vocacional) del Departament FISPPA que va ser fundat al 1994 amb l’objectiu de donar impuls tant a la recerca com a l’aplicació en el camp de l’Assessorament i la Orientació Professional. El laboratori pretén realitzar serveis altament qualificats per als orientadors professionals i per als organismes públics i provats que s’ocupen de l’orientació i l’assessorament professional. Organitza cursos de postgrau en orientació i assessorament professional. Organitza cursos de posgrau en orientació i assessorament professional (l’últim és d’Orientació i Assessorament professional per a la inclusió, la sostenibilitat i la justícia social) i conferencies nacionals i internacionals en aquest camp. Les activitats d’investigació i intervenció es centres en l’orientació professional inclusiva i sostenible per a infants, joves i adults amb i sense situació de vulnerabilitat per exemple ( discapacitat, migracions, baix nivell socioeconòmic). Les investigacins del laboratori Larios son membres de la xarxa internacional UniTwin “Intervencions de disseny de vida (assessorament, orientació, formació) per al treball decent i el desenvolupament socioeconomic sostenible; Grup de Recerca Internacional de Disseny de Vida; Societat Europea del Disseny Vocacional i Assessorament Professional (ESVDC), Xarxa d’Innovació en Orientació i Assessorament Professional a Europa (NICE) i de l’Associació Italiana d’Orientació Professional (SIO). Larios ha coordinat el Programa de Doctorat Europeu en Orientació i Assessorament Professional (ECADOC) cofinançat per la Comissió Europea en el marc del Proframa d’Aprenentatge Permanent des d’octubre de 2013 fins novembre de 2016 (Projecte nº 539608-LLP-1-2013-1-IT-ERASMUS-EQR).

 

Web Site

www.unipd.it

Address

Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova

Location

Get Direction

Phone

+39 049 827 3131

Facebook

universitapadova

E-Mail

urp@unipd.it

L’Associació Austríaca de Societat Inclusiva (AIS) és una organització no governamental amb seu a Viena (Àustria), dedicada a la investigació interdisciplinària que promou la innovació i la col·laboració en els àmbits dels drets humans, la inclusió social i el desenvolupament. Les activitats d’AIS inclouen la recerca i l’anàlisi, les avaluacions, les publicacions i la promoció, a més de convocar i facilitar l’intercanvi d’idees i els debats oberts que estimulen idees noves sobre qüestions actuals a Europa, mantenint una perspectiva global.

 

AIS organitza conferències, tallers, formacions i altres esdeveniments que se centren en el desenvolupament social, el canvi de comportament i el foment de la inclusió dels joves i els grups marginats.

 

AIS és referent en la producció d’estudis independents de qualitat, així com per participar en el suport a la col·laboració internacional i promoure bones pràctiques que generin una feina rellevant. Actualment Inclusive Society treballa en la realització d’una àmplia varietat de projectes i advoca per una influència estratègica en una sèrie de sectors que toquen les nostres àrees temàtiques d’interès.

 

Els membres del personal i els voluntaris es comprometen a lluitar per la igualtat de drets per a tothom ia promoure la plena inclusió de les persones socialment desafavorides, discapacitades i marginades en tots els aspectes de la vida.

Web Site

inclusivesociety.at

Döblergasse 1/13, A1070 Vienna / Austria

Location

Get Direction

Phone

+43 676 633 7002

Facebook

InclusiveSocietyAustria

E-Mail

info@inclusivesociety.at

CONEXX-UE és una organització sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les (Bèlgica), que promou activitats de recerca, cooperació i desenvolupament dins de la UE, entre Europa, Amèrica Llatina i altres regions del món. El nostre treball se centra en la cooperació al desenvolupament i la cooperació en l’àmbit acadèmic i de la joventut. L’organització compta amb 12 anys d’experiència en la redacció i la gestió de projectes finançats amb fons europeus, impartint formacions, oferint serveis de promoció i comunicació, i ajudant les organitzacions en els seus processos d’internacionalització.
CONEXX-UE és l’única organització europea representada al consell executiu de l’Observatori Regional de Responsabilitat Social per a Amèrica Llatina (ORSALC) i forma part del Carib i del Centre Regional de Cooperació.
En els darrers quatre anys, els projectes Erasmus+, EuropeAID i Horitzó 2020 en l’execució dels quals ha participat CONEXX-EU, han impactat en 10 països europeus i 18 països d’Amèrica Llatina i el Carib.

Web Site

conexxeurope.eu

Av. Brugmann 216, 1050 Ixelles, Belgium

Location

Get Direction

Phone

+32 2 649 84 81

Facebook

ConexxEurope

E-Mail

info@conexxeurope.eu

INDEPCIE (Institut per al Desenvolupament Personal, l’Emprenedoria, el Coaching i la Intel·ligència Emocional) és una empresa de formació fundada el 2018 centrada en la formació especialitzada i la millora del desenvolupament humà. L’empresa treballa amb els seus clients amb l’objectiu d’augmentar els resultats tant a nivell personal o professional, desenvolupant tècniques i estratègies a les àrees de coaching, Intel·ligència Emocional, habilitats toves i Programació Neurolingüística (PNL).


INDEPCIE forma les persones perquè tant els individus com les seves organitzacions adquireixin habilitats i hàbits que condueixin a una millora contínua. El personal utilitza les tècniques més avançades en matèria de formació per desenvolupar i assolir aquest objectiu ambiciós com a experts en gestió d’equips, gestió emocional i motivació.


INDEPCIE aprèn de l’experiència adquirida pel seu personal, professionals amb anys d’experiència als camps de la formació i el desenvolupament i gestió de projectes transnacionals en el marc del Programa Erasmus+. Comptem amb 8 persones de plantilla i col·laboradors externs.

Web Site

www.indepcie.com

Calle Fernando Camacho, 15, 14014 , Cordoba

Location

Get Direction

Phone

+34 619 22 77 06

Facebook

indepcie

E-Mail

hola@indepcie.com

Acció Laboral és una organització sense ànim de lucre, el seu àmbit d’actuació és a nivell nacional amb més de 20 oficines i 100 empleats. Acció Laboral ha desenvolupat més de 100 programes integrals d’ocupació i formació a nivell nacional, donant suport a més de 10.000 usuaris i ha aconseguit una mitjana de recol·locació del 50%. Els objectius d’aquests programes són la millora dels serveis d’ocupació i la inserció professional dels aturats, entre els quals hi ha persones adultes amb difícil inserció laboral, persones amb discapacitat, immigrants, aturats de llarga durada, joves sense qualificació, dones, persones amb baixa alfabetització, etc.

 

“Acció Laboral” ha desenvolupat un mètode de treball que permet a l’organització dur a terme programes a qualsevol lloc i en un temps clarament definit, aconseguint resultats molt satisfactoris. Aquesta organització té una finalitat social, intentant ajudar a millorar la qualitat de vida dels usuaris. Acción Laboral compta amb més de 10 anys d’experiència en projectes d’ocupació i formació enfocats a persones aturades de llarga durada, incloent-hi immigrants i persones en risc d’exclusió social. Alguns programes de formació presenten un alt nivell de complexitat per la durada (2-3 anys), nombre de participants (més de 500 persones formades). Acció Laboral opera a tot el territori nacional amb oficines pròpies a les diferents províncies d’Espanya i cooperant amb diversos actors de l’àmbit laboral.

Web Site

accionlaboral.com

C. Gamazo, 17, 1ª Planta, 47004 Valladolid, Spain

Location

Get Direction

Phone

+34 983 39 45 55

Facebook

AccionLaboralOficial

E-Mail

info.sc@accionlaboral.com

Skip to content